2,942
     
1 year 4 days
#BlackPanther ปฐมบทของฮีโร่ผิวสีล่าสุดจากมาร์เวล แปลกใหม่อีกแล้วววว มาร์เวลกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหลังจากตลกเก่งมาก… t.co/7BPP3xXl2E