3,691
     
3 months 6 days
ตอนนี้ผังและราคาบัตรคอนเสิร์ต The Truth in Room39 มาแล้ว รีบจองกันนะคับ เพราะเดี๋ยวจะไม่เต็ม. สำหรับใครที่พลาดกดจอง… t.co/I2E3R1nBgV