1,966
     
8 months 2 days
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “คนที่อยู่ ๆ ก็ยิ้ม หรือหัวเราะออกมาคนเดียว ถ้าไม่ใช่เพราะเขาเป็นบ้า ก็เพราะเขากำลังคิดถึงคนที่รักอยู่”#สาระ