15,132
     
11 months 3 days
เพิ่งรู้ว่าน้องที่ทำงานเก่าก็ลาออกแล้ว พอถามว่าบอกบอสว่าไง มันบอกลาออก ”เพราะระบบเมลบริษัท attach ไฟล์เกิน 8MB ไม่ไ… t.co/fT4ke8maE0