1,257
     
11 months 4 days
ถ้าเราไม่มีคนชิปด้วยก็ชงเดี่ยวไปเลยโว้ย เดี๋ยวเพื่อนร่วมอุดมการณ์จะตามมาเอง ของแบบนี้มันต้องพึ่งโชคชะตา ไม่ก็อวยของ… t.co/ICE3NWSt55