2,388
     
8 months 3 days
เคลียร์ข้อสงสัยค่ะ กรณีทวีต "บีบีซีรายงานว่าประเทศในเครือจักรภพ 53 ประเทศ กำลังวางแผนการเลือกผู้นำใหม่ หลังควีนเอ… t.co/bAm53jGzm3