9,267
     
3 months 6 days
บีบีซีรายงานว่าประเทศในเครือจักรภพ 53 ประเทศ กำลังวางแผนการเลือกผู้นำใหม่ หลังควีนเอลิซาเบธที่พระชนม์ 91 พรรษาแล้ว… t.co/I82FfpVUME