3,331
     
11 months 4 days
Jay Asher ผู้แต่งนิยาย #13ReasonsWhy ถูกไล่ออกจากสมาคมผู้เขียนหนังสือเด็ก หลังโดนกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่น… t.co/mITeD5vx3m