3,857
     
6 months 6 days
หาเหตุผลให้ตัวเองได้เสมอ เมื่อจะต้องซื้อลิปสีที่คล้ายกัน จะบ่นทำไมว่าลิปเราสีคล้ายกัน เออ เข้าใจคำว่าคล้ายป่ะ คล้าย… t.co/3GUEdYJHUm