6,786
     
1 week 5 days
นอนยังไงให้หน้าไม่ยับจากรอยหมอน 1. นอนหงาย เป็นท่านอนที่ดีที่สุดสำหรับผิวหน้า 2. ดื่มน้ำให้เพียงพอ ผิวที่ขาดน้ำ จะเ… t.co/Q2bf5NkajX