4,673
     
1 year 6 days
เวลาเราเมคเฟรนด์กับใคร คือเราโคตรไม่แคร์เรื่องคอนเนคเชิ่นเลยนะ คือเราไม่กล้าขอความช่วยเหลืออะไรจากใครอยู่แล้ว มีแต่… t.co/bYjzWmvRMV