26,645
     
1 year 1 week
เรื่องนานแล้ว ศรีริต้านังไปไหว้พระทำบุญคนเดียว แล้วขากลับแวะซื้อของในซุปเปอร์คนก็มองแปลกๆ นางไม่ได้ติดใจอะไรเพราะคิ… t.co/lo6VowpNuK