9,401
     
11 months 6 days
เราทำอะไรด้วยกันบ่อย โทรคุยกันทุกวัน กินอะไรด้วยกันบ่อยมาก ไปเที่ยวกันหลายๆที่ มีรูปคู่กันเป็นร้อยๆรูป มีคลิปวิดีโอ… t.co/UdfdBpMtsU