23,708
     
11 months 1 week
ถ้าเปรมชัย ไม่ได้รับโทษ หรือมีเกมพลิกตรงไหน เดี๋ยวจะทวีตเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มไปให้ประชากรโลกช่วยกดดันอีกแรง อย่า unde… t.co/Ontx4GcBGv