43,122
     
11 months 5 days
น้ำผึ้ง+มะนาว ผสมๆให้เข้ากันมาส์กหน้า 10-15 นาที รอยดำจางยิ่งกว่าวิตซีใดๆอีกค่ะ นี่พูดจริง นี่มาส์กมา 2 อาทิตย์ๆละค… t.co/btSauwkhLq