6,572
     
6 months 1 week
เคยคิดว่าถอนเงินสดออกมา จะทำให้ใช้จ่ายสิ้นเปลือง ปรากฎว่ามีเงินอยู่ในบัญชี ลิงค์กับแอปช้อปปิ้ง สิ้นเปลืองยิ่งกว่า ห… t.co/IosO023QXK