23,957
     
11 months 1 week
ครูไม่สมควรด่าเด็กว่า ไม่มีสมอง หรือ โง่ อะไรที่เด็กไม่รู้ครูก็สอนสิครับ อะไรที่เด็กไม่เข้าใจครูก็อธิบายให้กระจ่าง… t.co/Pn5nfxkeLS