4,847
     
2 weeks 23 hours
สิ่งที่ต่างกันตอนเด็กและตอนโตคือ พอเราล้มเหลวเราไม่ล้มเลิก แต่เราเลือกที่จะเรียนรู้และทำมันให้ดีขึ้นถูกต้องขึ้น