37,058
     
11 months 1 week
วุฒิภาวะ ในบางสถานการณ์มันก็คือการฝืนทำหน้านิ่ง แล้วพูดว่า 'ได้ค่ะ' 'ไม่เป็นไรค่ะ' ทั้งที่ในใจอยากจะด่าคนตรงหน้าด้ว… t.co/EYeoLkd1eX