16,144
     
1 week 2 days
มึงไม่เคยรู้เลยว่าที่ผ่านมากูมีตัวเลือกมากมายแต่กูเลือกมึง กูยอมตัดทุกคนออกจากวงโคจรของกู แล้วให้มึงเป็นคนเดียวเท่า… t.co/6dsQBsJJyC