16,287
     
11 months 1 week
มึงไม่เคยรู้เลยว่าที่ผ่านมากูมีตัวเลือกมากมายแต่กูเลือกมึง กูยอมตัดทุกคนออกจากวงโคจรของกู แล้วให้มึงเป็นคนเดียวเท่า… t.co/6dsQBsJJyC