16,492
     
6 months 5 days
เชียร์ลีดเดอร์เกาหลีเหนือเดินทางถึงเกาหลีใต้แล้ว เตรียมร่วมงานโอลิมปิกฤดูหนาววันที่ 9 ก.พ.นี้ ชาวเกาหลีใต้ตื่นเต้น… t.co/tMUIUaIYJr