1,617
     
2 weeks 3 days
ป่วยบ่อยอ่ะ เพื่อนก็แนะนำว่าให้มีผัวได้แล้วจะได้มีคนดูแล ก็เลยบอกเพื่อนไปว่าจ้างพยาบาลง่ายกว่า ผัวหายากกว่าเงินอีก