1,940
     
1 year 1 week
ป่วยบ่อยอ่ะ เพื่อนก็แนะนำว่าให้มีผัวได้แล้วจะได้มีคนดูแล ก็เลยบอกเพื่อนไปว่าจ้างพยาบาลง่ายกว่า ผัวหายากกว่าเงินอีก