46,015
     
10 months 1 week
ผมรู้แล้วว่าทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงฆ่าตัวตาย คุณก็แค่อยู่เฉยๆ ไม่ได้คุยกับใคร ไม่มีใครทำอะไร แล้วคุณก็แค่รู้สึกแย่… t.co/o7K5UJrQCe