37,392
     
7 months 2 weeks
ปกติเป็นคนทำงานสาย มีอยู่วันนึงไปเช้ากว่าปกติ ต่อปอ.หน้าลุมพินีทาวเวอร์เพื่อไปสาทร พอถึงป้ายจะลง มีอีเพื่อนออฟฟิศเ… t.co/mv3xKiue6A