1,777
     
1 week 3 days
ที่ทำเนียบรัฐบาลโซโคเวีย ลูก : แม่ๆ หนูไม่อยากลองนั่งเก้าอี้นายกเลยแม่ แม่ : อ้าว แล้วมึงให้กูพามาทำเนียบทำไม ลูก… t.co/xlPKkjAmxL