28,541
     
9 months 1 week
ถ้าถามว่าวันเด็กนึกถึงช่วงเวลาไหนที่สุด คงเป็นช่วงใกล้ๆกับรูปนี้ แต่โดยสภาพเหมือนตอนเด็กๆกุไปรบแถวติมอร์ตะวันออก… t.co/yISaURt8qH