28,226
     
6 days 4 hours
ถ้าถามว่าวันเด็กนึกถึงช่วงเวลาไหนที่สุด คงเป็นช่วงใกล้ๆกับรูปนี้ แต่โดยสภาพเหมือนตอนเด็กๆกุไปรบแถวติมอร์ตะวันออก… t.co/yISaURt8qH