5,621
     
6 months 1 week
คนที่เก่งเรื่องชั่วๆประเภทที่คิดจะทำลายเรา เขาไม่ส่งไลน์มาบอกเราก่อนหรอกนะคะ ว่าจงระวังตัวไว้นะ ชั้ลจะทำให้ชีวิตเทอ… t.co/XUgiFrEPwz