5,609
     
1 week 3 days
คนที่เก่งเรื่องชั่วๆประเภทที่คิดจะทำลายเรา เขาไม่ส่งไลน์มาบอกเราก่อนหรอกนะคะ ว่าจงระวังตัวไว้นะ ชั้ลจะทำให้ชีวิตเทอ… t.co/XUgiFrEPwz