1,720
     
6 months 5 days
ชวนให้เด็กมากำหนดอนาคตของประเทศ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่ คสช วางไว้ เด็กรุ่นใหม่จะกำหนดอนาคตตัวเองได้ไง ลุงวา… t.co/Sm5Ih82r2d