38,301
     
1 week 21 hours
โรคซึมเศร้ามันเหมือนอาการตอแหล เหมือนอาการเรียกร้องความสนใจอ่ะ แต่จริงๆไม่เลย แต่ไม่รู้ว่าเป็นเหี้ยอะไร ไม่อยากเป็น… t.co/dMfZdwYvbP