6,759
     
1 week 2 days
จะมีบางคนในชีวิตของเรา ที่ความสัมพันธ์และความรู้สึกระหว่างเรากับเขาคือสิ่งที่ไม่เคยจะชัดเจน ไปๆ มาๆ เจอๆ หายๆ บางช่… t.co/sNYVBwz0sg