6,917
     
9 months 1 week
จะมีบางคนในชีวิตของเรา ที่ความสัมพันธ์และความรู้สึกระหว่างเรากับเขาคือสิ่งที่ไม่เคยจะชัดเจน ไปๆ มาๆ เจอๆ หายๆ บางช่… t.co/sNYVBwz0sg