7,248
     
6 days 20 hours
สัปดาห์นี้ลองใช้ปากกา MUJI อันล่าสุดใช้ในการทำงาน โคตรดี โคตรคุ้ม เขียนลื่น ไม่เลอะมือ สีหมึกเข้ม จับนานๆไม่เมื่อย… t.co/VdN8Uln9ue