12,818
     
6 months 1 week
เอาจริงๆเวลาทะเลาะกันแล้วต่างฝ่ายต่างยอมเป็นคนผิด มันไม่ได้เป็นเพราะยอม หรือประชด หรือตามใจอะไรนะเว้ย แต่เพราะไม่อย… t.co/y0zlvY4wLI