12,747
     
1 week 2 days
เอาจริงๆเวลาทะเลาะกันแล้วต่างฝ่ายต่างยอมเป็นคนผิด มันไม่ได้เป็นเพราะยอม หรือประชด หรือตามใจอะไรนะเว้ย แต่เพราะไม่อย… t.co/y0zlvY4wLI