7,048
     
5 days 21 hours
การท่องศัพท์ไปเรื่อยๆมีประโยชน์อยู่นะ เช่นอาจจะอ่านออกมากขึ้น เจอในข้อสอบก็ทำได้ แต่ศัพท์มากมายที่ท่อง แบบท่องไปเ… t.co/eBJwbz4Jjs