39,435
     
1 week 2 days
เคล็ดลับของการผ่านวันที่หัวใจแตกสลายไปได้ ไม่ใช่การหาใครคนอื่นมาดูแลหัวใจแทนที่ ไม่ใช่การจมอยู่กับความรู้สึกที่ปวด… t.co/Svwmj5bh1p