546
     
1 week 4 days
ความหวังค่ะ เพราะหมอแจ้ง prognosis ตามจริง ไม่หายก็บอกไม่หาย พอมีคนบอกว่าโรคที่หมอบอกว่าไม่หายมีโอกาสหายได้ เขาก็ไป… t.co/9595ocSqSr