22,302
     
1 week 3 days
ส่งเมลคุยงาน อีกฝ่ายเสนอความเห็นกลับมาพร้อมลงท้ายในเมลว่า my2cents ก็งงๆเกี่ยวอะไรกับ 2 เซนต์ ปรากฎเป็นสำนวน ประมา… t.co/4zwI6Wfzs2