1,074
     
1 week 2 days
เอาละ เรามาถึงยุคแปรงสีฟันเชื่อมต่อกับ iPhone แล้ว เก็บข้อมูลพฤติกรรมการแปรงฟันได้ และสอนให้แปรงฟันถูกวิธี โดยวิเคร… t.co/GjSBqJ9TBK