1,074
     
3 months 2 weeks
เอาละ เรามาถึงยุคแปรงสีฟันเชื่อมต่อกับ iPhone แล้ว เก็บข้อมูลพฤติกรรมการแปรงฟันได้ และสอนให้แปรงฟันถูกวิธี โดยวิเคร… t.co/GjSBqJ9TBK