1,074
     
6 months 1 week
เอาละ เรามาถึงยุคแปรงสีฟันเชื่อมต่อกับ iPhone แล้ว เก็บข้อมูลพฤติกรรมการแปรงฟันได้ และสอนให้แปรงฟันถูกวิธี โดยวิเคร… t.co/GjSBqJ9TBK