1,886
     
9 months 1 week
นักวิทย์ยืนยัน “ไส้เดือน” สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ในดิน “ดาวอังคาร” ส่งมันขึ้นไป - เพื่อปรับสภาพดินบนดาวอังคารโ… t.co/POnODf9drF