35,085
     
1 year 1 week
รุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าเพื่อนคนนึงของนางเป็นคนหน้าตาไม่ดีเลยและชอบโดนล้อ แต่นางมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าอยากมีผัวฝรั่ง ก็… t.co/pOKEi94FYo