43,528
     
9 months 1 week
ลำดับการกินของโปรด — มารูโกะบอกว่า “กินของที่ไม่ชอบก่อนแล้วค่อยกินของโปรดทีหลังสุด” เพราะของโปรดกินเมื่อไหร่ก็อร่อ… t.co/erocQIlD0w