18,293
     
1 week 4 days
พอมาทำงานบริษัท global นี่รู้เลย เบิกเนตรว่าภาษาอังกฤษสำคัญแบบไม่ไหวแล้ว ถ้ามีลูกคือเรียนเก่งไม่เก่งช่างมัน แต่จะเข็นให้เก่งภาษาอังกฤษให้ได้