5,477
     
9 months 1 week
#ฝากรี เจอบัตรเอทีเอ็มที่บีทีเอสสถานีนึง (ขอไม่บอกชื่อสถานีนะ คิดว่าเจ้าของคงรู้ ไม่ก็ดีเอ็มมาได้) เสียบคาไว้ในตู้ก… t.co/Tv5tWmrfyz