13,357
     
3 months 2 weeks
การที่คนหนึ่งคนไม่ค่อยยอมเปิดหัวใจของเขาให้กับใครก็ตามที่เข้ามา อาจไม่ใช่เป็นเพราะว่า เขาเป็นคนรักใครยาก แต่อาจเป็น… t.co/JhC797nL7d