34,200
     
9 months 2 weeks
แม่ค้าขายอาหาร ใส่ถุงมือเรียบร้อย ดูถูกสุขลักษณะ หยิบอาหารเสร็จยื่นเงินให้ ก็เอามือที่ใส่ถุงมือรับเงิน ล้วงผ้ากันเ… t.co/cqNAM2U2Dn