34,193
     
1 week 6 days
แม่ค้าขายอาหาร ใส่ถุงมือเรียบร้อย ดูถูกสุขลักษณะ หยิบอาหารเสร็จยื่นเงินให้ ก็เอามือที่ใส่ถุงมือรับเงิน ล้วงผ้ากันเ… t.co/cqNAM2U2Dn