35,461
     
2 weeks 2 days
อืม รู้สึกว่าเราโตขึ้นมาก มากพอที่จะเข้าใจความเป็นไปของความสัมพันธ์ในแต่ละครั้งได้แล้วนะ ไม่ฝืนตัวเองและไม่ฝืนใคร จ… t.co/TR6xfLuus9