35,491
     
9 months 2 weeks
อืม รู้สึกว่าเราโตขึ้นมาก มากพอที่จะเข้าใจความเป็นไปของความสัมพันธ์ในแต่ละครั้งได้แล้วนะ ไม่ฝืนตัวเองและไม่ฝืนใคร จ… t.co/TR6xfLuus9