13,005
     
6 months 1 week
ความติดยาของแมวคือ เอากัญชาแมวไว้ในตู้เคานเตอร์ครัว แล้วมาเจออีกที คือ แมวเปิดตู้ หยิบกัญชาแมวออกมาแล้วก็นอนแอ้งแม้… t.co/vsCSbLnYgP