13,003
     
2 weeks 3 days
ความติดยาของแมวคือ เอากัญชาแมวไว้ในตู้เคานเตอร์ครัว แล้วมาเจออีกที คือ แมวเปิดตู้ หยิบกัญชาแมวออกมาแล้วก็นอนแอ้งแม้… t.co/vsCSbLnYgP