13,005
     
9 months 2 weeks
ความติดยาของแมวคือ เอากัญชาแมวไว้ในตู้เคานเตอร์ครัว แล้วมาเจออีกที คือ แมวเปิดตู้ หยิบกัญชาแมวออกมาแล้วก็นอนแอ้งแม้… t.co/vsCSbLnYgP