16,168
     
2 weeks 3 days
บอกเพื่อนว่าเป้าหมายชีวิตปี 2018 คือการจีบซันนี่สุฯ เพื่อนขำแล้วบอกว่าเอาดีๆเอาจริงๆแผนอนาคตคืออะไร อีควายที่ฉันพูด… t.co/t3XAwSV0Sg