57,313
     
2 weeks 5 days
โดราเอมอนป่วยหนักแต่ไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นห่วงโนบิตะ “ถ้าหากว่าเราต้องเข้าโรงพยาบาลสักครึ่งปีหรือว่าปีนึง… t.co/kAuRR6duyz