59,341
     
9 months 3 weeks
ใครมีผัวไม่ทันปีนี้มารวมกันตรงนี้ค่ะ จับมือกันไว้แน่นๆ อย่าให้เพื่อนหนีไปไหน ดึงมันไว้ จำหน้ากันไว้ ใครมีก่อนก็ฉาบมัน