59,340
     
3 weeks 5 days
ใครมีผัวไม่ทันปีนี้มารวมกันตรงนี้ค่ะ จับมือกันไว้แน่นๆ อย่าให้เพื่อนหนีไปไหน ดึงมันไว้ จำหน้ากันไว้ ใครมีก่อนก็ฉาบมัน