54,547
     
9 months 3 weeks
พี่สาวกลัวผี+เป็นแอร์ต้องไปนอนที่ต่างประเทศบ่อยๆ นอนไกลบ้านแล้วไม่สบายใจ เห็นลงstory ไอจีตอนแรกก็ไม่ได้สนใจไร หมอนล… t.co/kxKfIn2D4f